Με την ΚΥΑ 23048/11 (ΦΕΚ Β΄ 2788)
το «Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων» (ΙΟΜ),
καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο.

Η ασκούμενη δραστηριότητα και ο επιδιωκόμενος σκοπός του
μεταφέρθηκαν και ανατέθηκαν στην
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση – Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ− Α.Ε.)
στη Διεύθυνση Μουσείου Αρχείου

Μεσογείων 432
153 42 Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 6092445 - 446
Fax: 210 6075395
email: mouseioarxeio@ert.gr

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΣΠΑ
  Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση AE
Rolex, Tag Heuer, More Best Quality Men and Women best replica watches for men.